Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hypnóza

10. 8. 2006

Hypnóza

Co je hypnóza?

"Hypnóza je přechodný stav změněné pozornosti u pacienta, stav, při němž se spontánně nebo jako reakce na verbální a jiné podněty mohou vyskytovat různé jevy.
Tyto jevy zahrnují změny vědomí a paměti a vyšší náchylnost k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se v obvyklém stavu u pacienta nevyskytují. Mimo jiné lze v hypnotickém stavu vyvolat či potlačit jevy, jako jsou anestézie, paralýzy, svalová ztuhlost a vazomotorické změny."

British Medical Association

Rozdíl mezi hypnózou a spánkem

Hypnózu charakterizují tyto znaky:

1. selektivně se zvyšuje pozornost vůči zadávané sugesci
2. pacient slyší každé slovo a každý šelest
3. je snížena jeho kritičnost
4. jeho vědomí je zúžené, ale bdělé
5. orientace v čase a prostoru zůstává zachována
6. pacient se na prožitky z hypnózy pamatuje, není-li mu výslovně sugerováno, že si je pamatovat nebude
7. hypnotizovaný reaguje na oslovení

Spánek naproti tomu charakterizují tyto znaky:

1. pozornost vůči čemukoli prakticky mizí
2. vnímání podnětů je prakticky úplně utlumeno
3. úplně mizí kritičnost
4. vědomí je utlumeno
5. mizí orientace
6. vzpomínky ze stavu spánku chybějí
7. spící člověk nereaguje na oslovení

V hypnóze je vědomí v podstatě zaměřeno na hypnotizéra. Tento kontakt se označuje jako "raport". Zatímco tedy podněty okolního prostředí ustupují do pozadí, to, co říká hypnotizér, naopak vystupuje do popředí, a je to proto zvlášť intenzivně vnímáno. Kritičnost je při tomto kontaktu sice zřetelně snížena, zásadně ale zůstává zachována.
To se zřetelně ukazuje, zadáme-li pokusné osobě sugesci, která svým obsahem odporuje struktuře její osobnosti, kupř. sugesci, aby se svlékla nebo aby po někom střílela. V takovém případě se hypnóza okamžitě přeruší, a pokusná osoba je ihned naprosto bdělá.

Ještě jednou v souhrnu:

1. Hypnóza nemá nic společného s magií či nějakými nadpřirozenými procesy.
2. Hypnóza není totéž co umělé uspávání. Její projevy jsou velmi variabilní a závislé na osobnosti hypnotizéra a používaných metodách.
3. Hypnóza není totéž co sugesce, i když sugestibilitu zřetelně zvyšuje.
4. Pomocí hypnózy lze ovlivnit nejenom funkční onemocnění, nýbrž i těžké organické poruchy, a to v pozitivním i negativním smyslu.
5. Dosažený stupeň hloubky hypnózy i míry hypnosugestivního ovlivnění do velké míry závisí na celkovém neuropsychickém založení a stavu hypnotizované osoby, zejména pak na její psychické aktivitě či pasivitě.
6. V hypnóze lze sugestivně navozovat takřka jakékoli změny vnímání včetně halucinací, a to pozitivní i negativní. 7. Hypnóza a spánek nejsou totéž; nicméně hypnóza je stejně jako spánek součástí běžného života lidí i zvířat.
8. Kohokoli, kdo může spát, lze také hypnotizovat, pouze hloubka a projevy hypnózy jsou individuálně různé.
9. Hypnóza není žádný všelék, nicméně v rukou zkušeného hypnoterapeuta je obdivuhodnou možností pomoci jiným lidem.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář